PROXECTO DE INCENTIVOS A FORMACIÓN FSE-GALICIA 2014-2020

PROXECTO DE INCENTIVOS A FORMACIÓN FSE-GALICIA 2014-2020

Conceder a subvención para os proxectos formativos sinalados no anexo I, por un importe total de 139.405,00 € que se imputará con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323B.471.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2018 e 2019.

La formación que se imparte a sus trabajadores y trabajadoras está cofinanciada por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y por la Consellería de Economía, Empleo e Industria.

O FSE INVISTE NO TEU FUTURO.

ANEXO 1